2010

KAUHEA ILO
Kuraattori Annu Vertanen
Ei palkintoja

 

Vuoden 2010 taiteilijat

Maija Albrecht
Tuula Anttonen
Bargain-ryhmä
Laura Beloff
Erika Erre
Tommi Grönlund & Petteri Nisunen
Eeva-Mari Haikala
Kaisaleena Halinen
Valtteri Halmetoja
Maija Helasvuo
Sirpa Hynninen & Vesa-Ville Saarinen
IC-98-ryhmä (Visa Suonpää & Patrik Söderlund)
Johanna Ilvessalo
Joseph James
Anita Jensen
Päivikki Kallio
Hanna Kanto
Anssi Kasitonni
Shoji Kato
Shoji Kato & Eungyung Kim
Sirkku Ketola
Sami Klemola
Taina Kokkonen
Arto Korhonen
Kimmo Kumela
Katri Kuparinen
Heli Kurunsaari
Markus Lampinen
Emma Lappalainen
Nina Lassila
Tuuli Luukas
Jyrki Markkanen
Melek Mazici
Arto Nurro
Anneli Nygren
Pauli Parkkinen
Ville Pirinen
Merja Puustinen & Andy Best
Vappu Rossi
Riitta Rönkkö
Sami Sänpäkkilä
Anne Tamminen
Eeva Tiisala
Anne Tompuri
Katja Tukiainen
Kristiina Uusitalo
Jan Kenneth Weckman
Hanna Westerberg
www.saasanoa.com

 
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin