Alaviite | Grey VioletMaahanmuutto on jatkuvaa puhetta sanoilla ’täällä’, ’tuolla’, ’raja’, ’identiteetti’, ’muisti’,

’nostalgia’, ’uusi yhteiskunta’ ja ’vanha yhteiskunta’, mutta mikä oikeastaan tekee yhteiskunnasta vanhan, uuden tai toisen? Mikä oikeastaan tekee kotimaan käsitteen
konkreettiseksi? Mitä jos kotimaata ei ole koskaan ollut, se on lakannut olemasta tai se ei ole koskaan ollut alueellinen kokonaisuus?

Koko siirtolaisuuden käsite perustuu pohjimmiltaan ahdasmieliseen ajatusmalliin, joka määrittää
elämää valtion ja yhteisön kautta, perheen ja ystävien kautta, työpaikan ja kantakapakan kautta
ja viime kädessä luonteen ja identiteetin kautta, jotka eivät koskaan voi olla samoja. Juuri sama
ahdasmielinen rakenne kehitti toisaalta valtion passit ja toisaalta sellaisenkin olion kuin
”taiteilijan” persoonineen, elämäntarinoineen, brändättyine ja joko symbolisesti tai
konkreettisesti myytyine imagoineen…

 Mikä tekee tilanteesta enemmän ”maahanmuuttoa”? Muutos vai maa? Osoitekirjan ja
sosiaalisen median vaihtuminen? Vai kenties ammatillisen yhteisön vaihtuminen? Oliko tuota
yhteisöä koskaan olemassa? Toiveiden vaihtuminen? Pelkojen vaihtuminen? Kielen
vaihtuminen? Missä määrin puhuttu kieli on oikeastaan vaihtunut?

“Kotimaa”, “koti”, “muisti”—vaan onko ”kodin” perimmäisessä määritelmässä järkeä—onko
minulla—tai sinulla—siihen mitään varsinaista yhteyttä? Jos tuo yhteys on olemassa—tekeekö
maantieteellinen etäisyys siitä hataramman, vähemmän kiinteän, vähemmän näkyvän?

Ajatelkaa muistia ei niinkään kasana kerroksia tai jatkuvajuonisena kirjana, vaan verkostona,
jota vakituisesti rekonstruoidaan, rakennetaan uudelleen ja keksitään uudelleen kuvana,
tunteena, kertomuksena—“menneisyyttä” ei koskaan samanlaisena, menneisyyttä maana, joka
jää pysyvästi kartoittamatta.

Ei siirtolaisuutta, maahanmuuttoa, maastamuuttoa—ei prosessia, ei voimaa, ei alkua eikä
loppua… Vain liikettä verkostossa, josta osaa on pakko kutsua ”itseksi”—uusien yhteyksien ja
alueiden luomista sen sisällä ja toisten kadottamista, vuorovaikutusta uusien-vanhojen
toimijoiden kanssa, täällä, tuolla ja missäliekaikkialla.

* Teksti on osa Third Spacen interventiota.


Grey Violet on anarkisti, tekstiä, väriä, jne. neutraalilta vyöhykkeeltä. Se ilmaisee itseään keskittymällä sabotoimaan perustavanlaatuisimpia sosiokulttuurisia hierarkioita. Se on vaikuttanut muun muassa Voina-ryhmässä, Media Impactin queer-osaston kuraattorina sekä erilaisin performanssein, tempauksin ja artikkelein radikaalin teorian ja toiminnan eri alueilla.


 
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Linkedin