TIEDOTTEET

Tiedotteet aukeavat klikkaamalla linkkiä.


 
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Linkedin

+ - Mäntän kuvataideviikkojen vuoden 2019 kuraattoriksi Marja Helander

Mäntän kuvataideviikkojen vuoden 2019 kuraattoriksi Marja Helander

 
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Linkedin

+ - Mäntän kuvataideviikkojen rekisteriseloste

Mäntän kuvataideviikkojen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/199) § 10
Laatimispäivä 15.5.2018


1. Rekisterin pitäjä

Mäntän kuvataiteen ystävät ry
Y-tunnus 1475882-4
Postiosoite: Pekilo, Tehtaankatu 21
35800 Mänttä
Puhelin: 044 259 9194
Sähköpostiosoite: kuvataideviikot@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tiina Nyrhinen, toiminnanjohtaja
Tehtaankatu 21, 35800 Mänttä
Puhelin: 044 259 9194

3. Rekisterin nimi: Mäntän kuvataideviikkojen osoiterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Kesänäyttelyn ja muiden kulttuuritapahtumien kutsukorttien lähettäminen, yhteydenpito kannatusjäseniin ja yrityskannatusjäseniin.

5. Rekisterin tietosisältö: osoiterekisteriin kerätään nimi ja postiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet. Aiemmat yhteydenotot, sähköpostiviestit sekä museoiden ja gallerioiden ym. kulttuurilaitosten julkisesti saatavilla olevat osoitetiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet. Mäntän kuvataiteen ystävät ry:n rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu salasanalla. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät vain tietyt, ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kuvataideviikot@gmail.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 
 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • Linkedin